Play 不要忘记带泳衣。
bú yào wàng jì dài yǒng yī
Don't forget a swimsuit.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese