Play 星期六有派对。
Xīngqíliù yǒu pàiduì.
Hay una fiesta el sábado.
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués