Ejemplos

例子

Play 你要什么时候梳头?
nǐ yào shí me shí hòu shū tóu
¿Cuándo te vas a cepillar el pelo?
Play 你要什么时候梳头?
nǐ yào shí me shí hòu shū tóu
¿Cuándo te vas a peinar el pelo?
Play 我可以借你的梳子吗?
wǒ kěyǐ jiè nǐ de shūzi ma
¿Me prestas tu peine?
Cambiar idioma Français Español English Deutsch Português 中文