Fruits et légumes

水果和蔬菜

Vocabulaire

词汇

Play 水果
shuǐguǒ
fruit
Play 蔬菜
shūcài
légume
Play 苹果
píngguǒ
pomme
Play 橙子
chéngzi
orange
Play 橘子
júzi
mandarine
Play 香蕉
xiāngjiāo
banane
Play 胡萝卜
húluóbo
carotte
Play 红萝卜
hóng luóbo
carotte
Play 菠萝
bōluó
ananas
Play 桃子
táozi
pêche
Play 土豆
tǔdòu
pomme de terre patate
Play 洋葱
yángcōng
oignon
Play 西红柿
xīhóngshì
tomate
Play 生菜
shēngcài
laitue
Play 橄榄
gǎnlǎn
olive
Play 杏仁
xìngrén
amande
Play 核桃
hétáo
noix
Play 芹菜
qíncài
céleri
Play 蓝莓
lánméi
myrtille
Play 谷类食品
gǔlèi shípǐn
céréale
Play 玉米
yùmǐ
maïs
Play 葡萄
pútáo
raisin
Play 柠檬
níngméng
citron
Play 蘑菇
mógū
champignon
Play 草莓
cǎoméi
fraise
Play 西瓜
xīguā
pastèque
Play 大蒜
dàsuàn
ail
Play 黄瓜
huángguā
concombre
Play 鳄梨
è lí
avocat
Play
dòu
fève haricot
Play 樱桃
yīngtáo
cerise

Poser une question aux Ambassadeurs Polly

问 Polly 大使一个问题

Avez vous des questions concernant cette leçon? Obtenez une réponse vidéo d'un ambassadeur Polly, si votre question est relevante et intéressante.

Commentaires

Changer de langue Flag fr Français Flag es Espagnol Flag en Anglais Flag it Italien Flag de Allemand Flag pt Portugais