Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese