Play 做这个比做另一个更脏。
zuò zhège bǐ zuò lìng yīgè gèng zàng
Cambiare lingua Flag fr Francese Flag es Spagnolo Flag en Inglese Flag it Italiano Flag de Tedesco Flag pt Portoghese