Play 你的行李必须通过海关检查。
nǐ de háng lǐ bì xū tōng guò hǎi guān jiǎn chá
Cambiare lingua Flag fr Francese Flag es Spagnolo Flag en Inglese Flag it Italiano Flag de Tedesco Flag pt Portoghese