Play 我最喜欢的球员是梅西。
wǒ zuì xǐhuān de qiúyuán shì méi xī
Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese