Naamvallen in het Engels

Grammatical Cases in English

Nominatief

Nominative Case

De nominatief, ookwel eerste naamval, geeft het onderwerp van de zin aan. Het onderwerp is het zelfstandig naamwoord (of het voornaamwoord) dat de handeling verricht die met het werkwoord uitgedrukt wordt. In de zin "Zij helpt hem" bijvoorbeeld, is het onderwerp degene die het helpen verricht: "zij".

Obliquus

Oblique Case

De obliquus wordt gebruikt om zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden als direct en indirect object te kenmerken. In de zin "Ik gaf het aan hem" bijvoorbeeld, staan zowel "het" als "hem" in de obliquus, omdat het objecten zijn.

Genitief

Genitive Case

De genitief, ookwel de tweede naamval, markeert dat iets of iemand bij iets of iemand hoort. In de zin "Anna's boek" bijvoorbeeld, staat "Anna's" in de genitief.

Extra Lectuur

Additional Reading

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands