Play Ils sont ses oncles.
They are her uncles.
Ellos son sus tios.
Ils sont ses oncles.
Eles são tios dela.
Sie sind seine Onkel.
Sie sind ihre Onkel.
Mudar a língua Flag fr Francês Flag es Espanhol Flag en Inglês Flag it Italiano Flag de Alemão Flag pt Português