Play Nadie come antes de las ocho y media.
Nobody eats before 8:30.
Nadie come antes de las ocho y media.
Change language French Spanish English Italian German Portuguese