Play 彼は若くないです。
kare wa wakaku nai desu
He is old.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português