Beispiele

例子

Play 八点四十五分
bā diǎn sìshíwǔ fēn
Es ist Viertel vor Neun.
Play 八点十五分
bā diǎn shíwǔ fēn
Es ist Viertel nach Acht.
Play 九点四十五分
jiǔ diǎn sìshíwǔ fēn
Es ist Viertel vor Zehn.
Play 他十五岁。
Tā shíwǔ suì.
Er ist 15 Jahre alt.
Play 七点十五分
qī diǎn shíwǔ fēn
Es ist Viertel nach Sieben.
Sprache wechseln Français Español English Deutsch Português 中文