Play 你会讲英语吗?
nǐ huì jiǎng yīngyǔ ma?
Do you speak English?
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese