Examples

例子

Play 那些是她的。
nàxiē shì tā de
They are hers.
Play 我和她的合伙人聊过。
我和她的合伙人聊过
I talked with her associate.
Play 他是她的哥哥。
tā shì tā dí gēgē
He's her brother.
Play 我和她的秘书说过话。
wǒ hé tā de mìshū shuō guòhuà
I talked with her secretary.
Play 她忘了她的密码。
tā wàngle tā de mìmǎ
She forgot her password.
Change language Français Español English Deutsch Português 中文