Animals (Others)

动物 (其他)

Vocabulary

词汇

Play
niǎo
bird
Play
chicken
Play 火鸡
huǒ jī
turkey
Play
duck
Play 企鹅
qì'é
penguin
Play
yīng
eagle
Play 鸽子
gēzi
pigeon
Play 蜥蜴
xīyì
lizard
Play 青蛙
qīngwā
frog
Play 癞蛤蟆
làihámá
toad
Play
shé
snake
Play 鳄鱼
èyú
crocodile
Play 昆虫
kūnchóng
insect
Play 蚂蚁
mǎyǐ
ant
Play 蟑螂
zhāngláng
cockroach
Play 蜜蜂
mìfēng
bee
Play 蜘蛛
zhīzhū
spider
Play 蚊子
wénzi
mosquito
Play 蝴蝶
húdié
butterfly
Play
xiā
shrimp
Play
fish
Play 牡蛎
mǔlì
oyster
Play 螃蟹
pángxiè
crab
Play 章鱼
zhāngyú
octopus
Play 苍蝇
cāngyíng
fly
Play 鱿鱼
yóuyú
squid
Play 龙虾
lóngxiā
lobster

Ask the Polly Ambassadors a question

问 Polly 大使一个问题

Have questions about this lesson? Get a video answer from a Polly Ambassador, if your question is relevant and interesting.

Comments

Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese