Play
kyuu

Esempi

Play 九時二十分です。
ku ji nijuppun desu
Play 九時十五分前です。
ku ji juugo fun mae desu
Play 私は千九百九十年に生まれました。
watashi wa sen kyuuhyaku kyuujuu nen ni umare mashita
Play 九時に終わります。
ku ji ni owari masu

Lezioni correlate

関連レッスン

Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese