Play 미안합니다
mianhamnida
I'm sorry formal
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese