Naamvallen in het {language}

Падежи в России языке

Nominatief

Именительный падеж

De nominatief, ookwel eerste naamval, geeft het onderwerp van de zin aan. Het onderwerp is het zelfstandig naamwoord (of het voornaamwoord) dat de handeling verricht die met het werkwoord uitgedrukt wordt. In de zin "Zij helpt hem" bijvoorbeeld, is het onderwerp degene die het helpen verricht: "zij".

Genitief

Родительный падеж

De genitief, ookwel de tweede naamval, markeert dat iets of iemand bij iets of iemand hoort. In de zin "Anna's boek" bijvoorbeeld, staat "Anna's" in de genitief.

Extra Lectuur

Дополнительная литература

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands