Voornaamwoorden

Местоимения

Voornaamwoorden verwijzen naar zelfstandige naamwoorden (of naamwoordgroepen) die uit de context duidelijk zijn. Net als zelfstandige naamwoorden kunnen ze het onderwerp van een zin zijn, of het object van een werkwoord of voorzetsel. In het Nederlands zijn bijvoorbeeld "ik" en "hij" voornaamwoorden.
Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands