Telwoorden

Цифры

Telwoorden zijn determinatoren die een aantal of (rang)nummer uitdrukken. Er zijn hoofdtelwoorden (één, twee, etc.) en rangtelwoorden (eerste, tweede, etc.). Ze kunnen in verschillende talen verschillende grammaticale functies hebben. Afhankelijk van het type kunnen ze tot verschillende woordsoorten behoren.

Voorbeelden

Примеры

Play сто пятьдесят
honderdvijftig hoofdtelwoord
Play двести
tweehonderd hoofdtelwoord
Play тридцать два
tweeëndertig hoofdtelwoord
Play тридцать
dertig hoofdtelwoord
Play двадцать
twintig hoofdtelwoord
Play двадцать один
eenentwintig hoofdtelwoord
Play сто
honderd hoofdtelwoord
Play тысяча
duizend hoofdtelwoord
Play сто тысяч
honderd-duizend hoofdtelwoord
Play шестьдесят пять
vijfenzestig hoofdtelwoord
Play семьсот
zevenhonderd hoofdtelwoord
Play пятьдесят четыре
vierenvijftig hoofdtelwoord
Play пятьдесят
vijftig hoofdtelwoord
Play восемьдесят
tachtig hoofdtelwoord
Play пятьсот
vijfhonderd hoofdtelwoord
Play шестьдесят
zestig hoofdtelwoord
Play сто и девять
honderd-en-negen hoofdtelwoord
Play шестьсот
zeshonderd hoofdtelwoord
Play сорок
veertig hoofdtelwoord
Play девятьсот
negenhonderd hoofdtelwoord
Play десять тысяч
tienduizend hoofdtelwoord
Play сорок три
drieënveertig hoofdtelwoord
Play один миллион
een miljoen hoofdtelwoord
Play девяносто
negentig hoofdtelwoord
Play восемьсот
achthonderd hoofdtelwoord
Play восемьдесят семь
zevenentachtig hoofdtelwoord
Play две тысячи
tweeduizend hoofdtelwoord
Play семьдесят шесть
zesenzeventig hoofdtelwoord
Play девяносто восемь
achtennegentig hoofdtelwoord
Play три тысячи
drieduizend hoofdtelwoord
Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands