Voorzetsels

Предлоги

Voorzetsels drukken de relatie uit tussen verschillende elementen. In het Nederlands zijn bijvoorbeeld "op" en "met" voorzetsels.

Een voorzetsel kan soms ook achter het woord waar het bij hoort staan, en wordt dan achterzetsel genoemd.
Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands