Play
èr

Examples

例子

Play 昨天是星期二。
Zuótiān shì xīngqí'èr.
Yesterday was Tuesday.
Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
My birthday is February 3rd.
Play 八点二十
bā diǎn èr shí
It's 8:20.
Play 九点二十
jiǔ diǎn èr shí
It's 9:20.
Play 我二十一岁。
Wǒ èrshíyī suì.
I'm 21 year old.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese