Play
èr

Ejemplos

例子

Play 昨天是星期二。
Zuótiān shì xīngqí'èr.
Ayer fue martes.
Play 我生日是二月三日。
Wǒ shēngrì shì èr yuè sān rì.
Mi cumpleaños es el tres de febrero.
Play 八点二十
bā diǎn èr shí
Son las ocho y veinte.
Play 九点二十
jiǔ diǎn èr shí
Son las nueve y veinte.
Play 我二十一岁。
Wǒ èrshíyī suì.
Tengo 21 años.
Cambiar idioma Français Español English Italiano Deutsch Português