Play 这是我朋友王明。
zhè shì wǒ péngyǒu wáng míng
This is my friend Wang Ming.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese