Play 这是我朋友王明。
zhè shì wǒ péngyǒu wáng míng
Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese