Fruits and Vegetables

水果和蔬菜

Vocabulary

词汇

Play 水果
shuǐguǒ
fruit
Play 蔬菜
shūcài
vegetable
Play 苹果
píngguǒ
apple
Play 橙子
chéngzi
orange
Play 橘子
júzi
tangerine
Play 香蕉
xiāngjiāo
banana
Play 胡萝卜
húluóbo
carrot foreign
Play 红萝卜
hóng luóbo
carrot native
Play 菠萝
bōluó
pineapple
Play 桃子
táozi
peach
Play 土豆
tǔdòu
potato
Play 洋葱
yángcōng
onion
Play 西红柿
xīhóngshì
tomato
Play 生菜
shēngcài
lettuce
Play 橄榄
gǎnlǎn
olive
Play 杏仁
xìngrén
almond
Play 核桃
hétáo
walnut
Play 芹菜
qíncài
celery
Play 蓝莓
lánméi
blueberry
Play 谷类食品
gǔlèi shípǐn
cereal
Play 玉米
yùmǐ
corn
Play 葡萄
pútáo
grape
Play 柠檬
níngméng
lemon
Play 蘑菇
mógū
mushroom
Play 草莓
cǎoméi
strawberry
Play 西瓜
xīguā
watermelon
Play 大蒜
dàsuàn
garlic
Play 黄瓜
huángguā
cucumber
Play 鳄梨
è lí
avocado
Play
dòu
bean
Play 樱桃
yīngtáo
cherry

Ask the Polly Ambassadors a question

问 Polly 大使一个问题

Have questions about this lesson? Get a video answer from a Polly Ambassador, if your question is relevant and interesting.

Comments

Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese