Play 这列火车去上海,但在南京也停。
zhè liè huǒ chē qù shàng hǎi ,dàn zài nán jīng yě tíng
Este tren va a Shanghai, pero se detiene en Nanjing.
Cambiar idioma Flag fr Francés Flag es Español Flag en Inglés Flag it Italiano Flag de Alemán Flag pt Portugués