Play 我是一九九零年出生的。
Wǒ shì yījiǔjiǔ líng nián chūshēng de.
Cambiare lingua Flag fr Francese Flag es Spagnolo Flag en Inglese Flag it Italiano Flag de Tedesco Flag pt Portoghese