Play 我在报纸上读到了有关地震的消息。
wǒ zài bàozhǐ shàng dú dàole yǒuguān dìzhèn de xiāoxī
Cambiare lingua Flag fr Francese Flag es Spagnolo Flag en Inglese Flag it Italiano Flag de Tedesco Flag pt Portoghese