Vraagwoorden II

Interrogatives II

Introductie

Introduction

In het Engels zijn er een aantal eigenaardige vraagwoorden die de normale regels niet volgen.

Het woord whom is het enige voornaamwoord dat verbogen is in de prepositionalis. Het is een vorm van "who" die alleen gebruikt wordt na voorzetsels, en verwijst naar een onbekende tweede of derde persoon.

Er is ook geen ander woord dat dezelfde regels heeft als het bijwoord whose, wat als "van wie" vertaald kan worden. Het wordt niet vaak gebruikt, en als het gebruikt wordt is het in de schrijftaal. Zelfs moedertaalsprekers van het Engels verwarren het met who's: een samentrekking van who is, welke vergelijkbaar is met de bezits-s.

De combinatie how bijvoeglijk naamwoord is te vergelijken met Nederlandse vormen. Zo is bijvoorbeeld how long te vertalen als "hoelang", wanneer het naar een tijdsduur verwijst, maar het kan ook vertaald worden als "hoe lang", als het naar een lengte verwijst. "How far" verwijst naar een afstand, en is dan te vertalen als "hoe ver". Als "how far" figuurlijk gebruikt wordt kan het vertaald worden als "hoever".

Vocabulaire

Vocabulary

Play whom
wie
Play whose
van wie wiens verouderd
Play how long
hoelang hoe lang
Play how far
hoe ver hoever
Play how big
hoe groot
Play how small
hoe klein

Meer Informatie

Meer Informatie

Ask the Polly Ambassadors a question

Comments

Frans Italiaans Duits Portugees Nederlands