Proper Nouns

专有名词

Proper nouns refer to unique entities such as people, locations, and organization. Sometimes proper nouns are simple called "names" though many linguists distinguish between the two. In English, words like "Paul", "Miami" and "Greenpeace" are some examples.

Examples

例子

Play 中国
zhōngguó
China
Play 俄罗斯
èluósī
Russia
Play 法国
fàguó
France
Play 德国
déguó
Germany
Play 意大利
yìdàlì
Italy
Play 韩国
hánguó
South Korea
Play 美国
měiguó
USA United States of America
Play 日本
rìběn
Japan
Play 西班牙
xībānyá
Spain
Play 以色列
yǐsèliè
Israel
Play 英国
yīngguó
England
Play 北朝鲜
běi cháoxiǎn
North Korea
Play 巴西
bāxī
Brazil
Play 上帝
shàngdì
God
Play 联合王国
liánhé wángguó
UK
Play 墨西哥
mòxīgē
Mexico
Play 普通话
pǔtōnghuà
Chinese
Play 真主
zhēnzhǔ
Allah
Play 伊拉克
yīlākè
Iraq
Play 也门
yěmén
Yemen
Play 欧元
ōuyuán
Euro
Play 荷兰
hélán
Netherlands
Play 美元
měiyuán
United States dollar
Play 利比亚
lìbǐyǎ
Libya
Play 摩洛哥
móluògē
Morocco
Play 瑞士
ruìshì
Switzerland
Play 巴勒斯坦
bālèsītǎn
Palestine
Play 奥地利
àodìlì
Austria
Play 埃及
āijí
Egypt
Play 希腊
xīlà
Greece
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese