Nouns

名词

Nouns denote people, places, things, animals or ideas. Grammatically, a noun can serve as the subject of a clause, the object of a verb, or the object of a preposition.

Examples

例子

Play 红萝卜
hóng luóbo
carrot native
Play 杏仁
xìngrén
almond
Play 橙子
chéngzi
orange
Play 大蒜
dàsuàn
garlic
Play 鳄梨
è lí
avocado
Play 桃子
táozi
peach
Play 胡萝卜
húluóbo
carrot foreign
Play 柠檬
níngméng
lemon
Play 十月
shí yuè
October
Play 四月
sì yuè
April
Play 蓝莓
lánméi
blueberry
Play 核桃
hétáo
walnut
Play 六月
liù yuè
June
Play
season
Play 十二月
shí'èr yuè
December
Play 橘子
júzi
tangerine
Play 猴子
hóuzi
monkey
Play
xià
Summer
Play 蔬菜
shūcài
vegetable
Play 水果
shuǐguǒ
fruit
Play 葡萄
pútáo
grape
Play
nián
year
Play 明天
míngtiān
tomorrow
Play
dòu
bean
Play 星期一
Xīngqí yī
Monday
Play 菠萝
bōluó
pineapple
Play 半夜
bànyè
midnight
Play
hemp
Play 西瓜
xīguā
watermelon
Play 生菜
shēngcài
lettuce
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese