Play 我在广播听到了那位在战争中牺牲的记者的消息。
wǒ zài guǎng bō tīng dào le nà wèi zài zhàn zhēng zhōng xī shēng de jì zhě de xiāo xī
Cambiare lingua Flag fr Francese Flag es Spagnolo Flag en Inglese Flag it Italiano Flag de Tedesco Flag pt Portoghese