Exemplos

Play 私はマイケルです。
watashi wa maikeru desu
Meu nome é Michael.
Play 私は営業職です。
watashi wa eigyoushoku desu
Eu trabalho com vendas.
Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
Falo um pouco de japonês.
Play 私はあまり英語が話せません。
watashi wa amari eigo ga hanase masen
Não falo muito inglês.
Play こちらは私の友達のサラです。
kochira wa watashi no tomodachi no sara desu
Esta é minha amiga Sarah.
Play 私はグラフィックデザイナーです。
watashi wa gurafikku dezainaa desu
Sou designer gráfico.
Play 私はアメリカ出身です。
watashi wa amerika shusshin desu
Sou dos EUA.
Play 私は英語が話せません。
watashi wa eigo ga hanase masen
Não falo inglês.
Play 私は日本出身です。
watashi wa nihon shusshin desu
Sou do Japão.
Play 私は英語を話せます。
watashi wa eigo wo hanase masu
Falo inglês.
Mudar a língua Flag fr Francês Flag es Espanhol Flag en Inglês Flag it Italiano Flag de Alemão Flag pt Português