Bijwoorden

Adverbs

Bijwoorden zeggen iets over werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden of andere bijwoorden. Ze beantwoorden meestal vragen zoals hoe, waar, wanneer en in hoeverre. In het Nederlands kunnen bijvoorbeeld "langzaam" en "snel" bijwoorden zijn.

Voorbeelden

Examples

Play less
minder
Play when
wanneer vragend
Play where
waar obliquus vragend waarheen obliquus vragend
Play more
meer
Play best
best
Play why
waarom vragend
Play many
veel
Play maybe
misschien
Play most
meest
Play left
links
Play then
dan vervolgens
Play around
omheen obliquus
Play straight
rechtdoor
Play right
rechts
Play how far
hoe ver vragend hoever vragend
Play how long
hoelang vragend hoe lang vragend
Play how small
hoe klein vragend
Play how big
hoe groot vragend
Play there
daar er daarheen
Play exact
precies exact
Play here
hier hierheen
Play far
ver
Play near
dichtbij
Play least
minst
Play few
weinig enkele een paar
Play half
half
Play near listener, far from speaker
dicht bij de aangesprokene, ver weg van de spreker
Play near speaker
dicht bij de spreker
Flag fr Frans Flag es Flag en Engels Flag it Italiaans Flag de Duits Flag pt Portugees Flag nl Nederlands