Telwoorden

Numerals

Telwoorden zijn determinatoren die een aantal of (rang)nummer uitdrukken. Er zijn hoofdtelwoorden (één, twee, etc.) en rangtelwoorden (eerste, tweede, etc.). Ze kunnen in verschillende talen verschillende grammaticale functies hebben. Afhankelijk van het type kunnen ze tot verschillende woordsoorten behoren.

Voorbeelden

Examples

Play one hundred-thousand
honderdduizend hoofdtelwoord
Play one thousand
duizend hoofdtelwoord
Play one
een hoofdtelwoord
Play first
eerste rangtelwoord
Play one hundred and fifty
honderdvijftig hoofdtelwoord
Play ten thousand
tienduizend hoofdtelwoord
Play zero
nul hoofdtelwoord
Play eleven
elf hoofdtelwoord
Play four hundred
vierhonderd hoofdtelwoord
Play two hundred
tweehonderd hoofdtelwoord
Play four
vier hoofdtelwoord
Play three
drie hoofdtelwoord
Play fifteen
vijftien hoofdtelwoord
Play two thousand
tweeduizend hoofdtelwoord
Play nineteen
negentien hoofdtelwoord
Play eight hundred
achthonderd hoofdtelwoord
Play five hundred
vijfhonderd hoofdtelwoord
Play forty
veertig hoofdtelwoord
Play seven
zeven hoofdtelwoord
Play fourteen
veertien hoofdtelwoord
Play five
vijf hoofdtelwoord
Play nine hundred
negenhonderd hoofdtelwoord
Play twenty-one
eenentwintig hoofdtelwoord
Play three hundred
driehonderd hoofdtelwoord
Play six
zes hoofdtelwoord
Play two
twee hoofdtelwoord
Play twelve
twaalf hoofdtelwoord
Play how many
hoeveel onbepaald
Play eight
acht hoofdtelwoord
Play nine
negen hoofdtelwoord
Flag fr Frans Flag es Flag en Engels Flag it Italiaans Flag de Duits Flag pt Portugees Flag nl Nederlands