Telwoorden

Telwoorden

Telwoorden zijn determinatoren die een aantal of (rang)nummer uitdrukken. Er zijn hoofdtelwoorden (één, twee, etc.) en rangtelwoorden (eerste, tweede, etc.). Ze kunnen in verschillende talen verschillende grammaticale functies hebben. Afhankelijk van het type kunnen ze tot verschillende woordsoorten behoren.

Voorbeelden

Voorbeelden

Play eerste
eerste eerste rangtelwoord
Play drie
drie drie hoofdtelwoord
Play acht
acht acht hoofdtelwoord
Play nul
nul nul hoofdtelwoord
Play tweede
tweede tweede rangtelwoord
Play twee
twee twee hoofdtelwoord
Play tien
tien tien hoofdtelwoord
Play één
één één hoofdtelwoord
Play zesde
zesde zesde rangtelwoord
Play tiende
tiende tiende rangtelwoord
Play zeven
zeven zeven hoofdtelwoord
Play vijf
vijf vijf hoofdtelwoord
Play vier
vier hoofdtelwoord
Play negen
negen negen hoofdtelwoord
Play derde
derde derde rangtelwoord
Play elf
elf
Play vijftien
vijftien
Play negende
negende negende rangtelwoord
Play zesenzeventig
zesenzeventig hoofdtelwoord
Play dertig
dertig hoofdtelwoord
Play eenentwintig
eenentwintig hoofdtelwoord
Play twaalf
twaalf
Play vijfde
vijfde vijfde rangtelwoord
Play zevende
zevende zevende rangtelwoord
Play tweeëndertig
tweeëndertig hoofdtelwoord
Play dertien
dertien
Play veertig
veertig hoofdtelwoord
Play twintig
twintig hoofdtelwoord
Play vierenvijftig
vierenvijftig hoofdtelwoord
Play vierde
vierde vierde rangtelwoord
Flag fr Frans Flag es Flag en Engels Flag it Italiaans Flag de Duits Flag pt Portugees Flag nl Nederlands